Till innehåll på sidan

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Brandingenjörsutbildning kan byggas på med ytterligare utbildning vid MSB:s skola i Revinge.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) eller har fullgjort hela och avslutade kurser om minst 180 poäng av de 210 poäng som krävs för brandingenjörsexamen.

Förkunskaper

För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i påbyggnadsutbildningen bör, utöver behörighetskraven, även följande förkunskapskrav vara uppfyllda:

  • genomgången utbildning VBR240 Brandmannautbildning eller ABS130 Projektkurs i brandteknik,
  • sju veckors miljöpraktik på räddningstjänst, räddningsmansutbildning eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten

Utbildningen ger dig formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Du får utveckla din förmåga att planera, delta i, leda, utveckla, utvärdera och ansvara för verksamheten såväl i fred som under höjd beredskap.

Några av kunskapsområdena som omfattas är skadeförebyggande verksamhet, skadeavhjälpande verksamhet (operativ räddningstjänst), samhällets krishantering samt ledarskap.

Läs mer om Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan