Till innehåll på sidan

Skärsläckarkonceptets operativa användande

Skärsläckarkonceptets operativa användande

Detaljer

Skärsläckarkonceptets operativa användande
Publikationsnummer
MSB0167
ISBN-nummer
978-91-7383-078-2
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
105 s.
Pris
0 kronor


Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) har i samarbete
med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) på uppdrag av dåvarande Statens
räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
genomfört vetenskapliga studier av skärsläckarkonceptet mot bakgrund av
rapporterade och dokumenterade erfarenheterna från snart tio års användningen av
konceptet eller metoden vid genomförda insatser för släckning av bränder.
SÄRF:s sammanställning av erfarenheterna i rapporterna från
genomförda insatser med skärsläckaren efter utlarmning (675 larm under perioden
2004 – 2008), visar fördelningen på olika typinsatser. Rapporterna speglar i
stort sett den spridning av olika typer av bränder som normalt förekommer. De
vetenskapliga studierna av erfarenheterna understryker betydelsen av
skärsläckarens skärande egenskaper för att snabbt nå in till brandrum och
sidorum.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan