Till innehåll på sidan

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum : strategier för ökad säkerhet i boende och fritid; studie

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum : strategier för ökad säkerhet i boende och fritid; studie

Detaljer

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum : strategier för ökad säkerhet i boende och fritid; studie
Publikationsnummer
MSB1438
ISBN-nummer
978-91-7383-968-6
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
42 s. : tab.
Pris
0 kronor
En klar majoritet av alla olyckor med personskador inträffar i människors hem- och fritidsmiljöer. Bland nya utmaningar framstår risker förknippade med en åldrande befolkning, förändrade livsstils-, konsumtions- och aktivitetsmönster, samt ohälso- och funktionsrelaterade skadeorsaker, som särskilt viktiga att möta. Det övergripande syftet med projektet är att främja säkerheten i samhället genom att ställa ny och relevant kunskap till förfogande av särskild betydelse för hem- och fritidsområdet.

Senast granskad: 17 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan