Till innehåll på sidan

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering

Detaljer

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering
Publikationsnummer
MSB1455
ISBN-nummer
978-91-7383-982-2
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
45 s.
Pris
0 kronor
Linköpings universitet erhåller sedan 2008 finansiellt stöd från MSB, gällande uppbyggnad och utbyggnad av forskningscentrumet CARER. MSB har, via Attityd i Karlstad AB, genomlyst centrumbildningen samt dess vetenskapliga resultat för att bedöma om CARER som forskningscentra uppfyllt sin del av avtalen med MSB. Utvärderingen är genomförd med kvalitativa metoder. Attityd i Karlstad AB har genomfört dokumentgranskning, 11 intervjuer med nyckelpersoner samt en vetenskaplig granskning av tre utvalda rapporter, papers och artiklar. Utvärderingen påvisar styrkor och svagheter i organisation och styrning och vetenskapliga resultat, samt redogör på vilket sätt CARER bidragit till att stärka samhällets säkerhet och beredskap. Utvärderingen gör även en bedömning om och hur MSB:s kompetens- och strukturstöd utgjort ett mervärde för granskad verksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 29 november 2019

Till toppen av sidan