Till innehåll på sidan

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering

Detaljer

Utvärdering av forskningsmiljön CARER : utvärdering
Publikationsnummer
MSB1455
ISBN-nummer
978-91-7383-982-2
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
45 s.
Pris
0 kronor
Linköpings universitet erhåller sedan 2008 finansiellt stöd från MSB, gällande uppbyggnad och utbyggnad av forskningscentrumet CARER. MSB har, via Attityd i Karlstad AB, genomlyst centrumbildningen samt dess vetenskapliga resultat för att bedöma om CARER som forskningscentra uppfyllt sin del av avtalen med MSB. Utvärderingen är genomförd med kvalitativa metoder. Attityd i Karlstad AB har genomfört dokumentgranskning, 11 intervjuer med nyckelpersoner samt en vetenskaplig granskning av tre utvalda rapporter, papers och artiklar. Utvärderingen påvisar styrkor och svagheter i organisation och styrning och vetenskapliga resultat, samt redogör på vilket sätt CARER bidragit till att stärka samhällets säkerhet och beredskap. Utvärderingen gör även en bedömning om och hur MSB:s kompetens- och strukturstöd utgjort ett mervärde för granskad verksamhet.

Senast granskad: 29 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan