Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 2

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser. Detta är den andra kursen, kurs 2 som heter Räddningsinsatsen (3 veckor).

Detaljer

Målgrupp

För dig som är anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Anställning inom den kommunala räddningstjänsten som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Du måste vara godkänt på kurs 1 innan du kan anmäla dig till kurs 2.

Vattenlivräddning är ett inslag i Grib kurs 2, varför ett behörighetskrav är att vara simkunnig för livräddande moment i vatten. Den anmäldes simkunnighet intygas av den studerande själv samt av studerandes räddningstjänst i samband med anmälan. MSB menar att för att hantera livräddande moment i vatten så behöver den studerande kunna simma 100 meter valfritt simsätt, följt av 50 meter simning med livboj, följt av 50 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Information om höstens kurstillfällen

Region 2
Under höstterminen 2024 kommer alla Grib K1 och K2 att ges av extern leverantör i Sundsvall då MSB:s skola på Sandö utför Repetitionsutbildning Civilplikt.

Region 8
Under höstterminen 2024 kommer en Grib K1 och två Grib K2 att ges av MSB:s skola i Revinge. Revinge kommer i slutet av året att utföra Repetitionsutbildning Civilplikt.

Platser för Grib ges också genom utlösande av optioner i angränsande regioner till exempel i Växjö och Borås.

Om utbildningen

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor.

Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor.

Mer information om Grib - kurs 1Mer information om Grib utbildningen

Anmälan

Du måste vara godkänd på hela Kurs 1, A och B innan du kan anmäla dig till Kurs 2.

Tänk även på att kurs 2 måste påbörjas inom 2 år från det datum du startade kurs 1.

Anmälan stänger sju veckor före kursstart. OBS! kursen kan bli fullbokad innan sista anmälningsdag passerar.
Anmälan sker enligt principen "först till kvarn".

Sen anmälan/reservplats

Om kursen är fulltecknad, eller när platser finns kvar efter att anmälningstiden gått ut: Be din räddningstjänst kontakta MSB på utbildning@msb.se med en intresseanmälan.

Återbudsregler

Vid återbud av kursplats på Grib kurs 2, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Grib kurs2, Räddningsinsatsen

Ort Start Slut Platser kvar Sista anmälan
Kalmar 2024-04-08 2024-04-26 5 (Endast 5 platser kvar på denna utbildning) 2024-02-18
Rosersberg 2024-04-08 2024-04-26 0 (Fullbokad) 2024-02-18
Sundsvall 2024-04-08 2024-04-26 3 (Endast 3 platser kvar på denna utbildning) 2024-02-18
Revinge 2024-04-29 2024-05-24 9 2024-03-10
Borås 2024-05-13 2024-05-31 0 (Fullbokad) 2024-03-24
Jönköping 2024-05-13 2024-05-31 0 (Fullbokad) 2024-03-24
Sundsvall 2024-05-13 2024-05-31 12 2024-03-24
Revinge 2024-08-26 2024-09-13 28 2024-07-07
Sundsvall 2024-08-26 2024-09-13 17 2024-07-07
Luleå 2024-09-02 2024-09-20 24 2024-07-14
Borås 2024-09-16 2024-10-04 20 2024-07-28
Växjö 2024-09-16 2024-10-04 22 2024-07-28
Karlstad 2024-09-23 2024-10-11 11 2024-08-04
Revinge 2024-09-30 2024-10-18 31 2024-08-11
Rosersberg 2024-10-07 2024-10-25 23 2024-08-18
Sundsvall 2024-10-07 2024-10-25 23 2024-08-18
Sundsvall 2024-10-28 2024-11-15 24 2024-09-08
Borås 2024-11-04 2024-11-22 24 2024-09-15
Kalmar 2024-11-04 2024-11-22 24 2024-09-15
Karlstad 2024-11-11 2024-11-29 20 2024-09-22
Sundsvall 2024-11-18 2024-12-06 24 2024-09-29
Växjö 2024-11-18 2024-12-06 24 2024-09-29
Rosersberg 2024-11-25 2024-12-13 24 2024-10-06

Senast granskad: 5 februari 2020

Till toppen av sidan