Till innehåll på sidan

Därför är den lokala riskkommunikationen så viktig

Några ord om varför den lokala riskkommunikationen är så central och lite tips för en framgångsrik sådan.

Myndigheter på nationell nivå kan ha aldrig så bra generell information om hot, risker och beredskap. Men det är den lokalspecifika kommunikationen som verkligen berör invånarna och deras vardag och som är grunden till människors beredskap.

Skapar förtroende

Saknas relevant och användbar information på kommunens webbplats, eller information överhuvudtaget, om beredskapen för lokala hot och risker, kan människor bli frustrerade och förtroendet för hur kommunen tar sitt ansvar naggas i kanten. Det gäller även information om hur nationella hot kan påverka den enskilda kommunen. 

Intresset för frågor om säkerhet och beredskap har ökat markant i befolkningen på senare år och självklart vill man veta hur det ser ut i sin egen kommun. 

All forskning visar att det snarare är bristen på information som skapar oro och misstro. En öppen och ärlig kommunikation skapar förtroende och förståelse för kommunens agerande. 

En del av beredskapen

Det är viktigt att riskkommunikationen blir en integrerad till av de samlade beredskapsåtgärderna och därmed att kommunen är öppen med hur man ser på situationen och vad man planerar att göra. Känner man osäkerhet så uttryck den, saknar man kunskap eller information så säg det.

Att undanhålla något kan få människor att söka information någon annanstans, vilket lätt kan bidra till spridning av rykten och desinformation. Var därför öppen med när kunskapen är begränsad och använd formuleringar som “baserat på vad vi vet i dag …”.

Syftet med riskkommunikationen

Din uppgift när du tar fram kommunens riskkommunikation är:

  • att hjälpa invånarna att förstå vilka kriser som skulle kunna inträffa i kommunen och vilka konsekvenser de kan få
  • att hjälpa invånarna att se vad de själva kan förbereda och tänka på för att kunna hantera händelsen så bra som möjligt
  • att ge goda förutsättningar för invånarna att kunna fatta självständiga beslut och bedöma vad de behöver göra.

Det gör du genom att så långt som möjligt svara på:

  • vad kan hända/vad händer, varför, och vad gör ansvariga myndigheter för att hantera det?
  • hur och i vilken utsträckning berörs jag och de jag bryr mig om?
  • vilka konkreta handlingar behöver jag och de jag bryr mig om utföra, eller låta bli att utföra, för att skydda oss?

Ledord: öppen, trovärdig och korrekt

När du arbetar med riskkommunikation är det viktigt att vara öppen och trovärdig. Det betyder att du ska ge information på ett ärligt, sakligt och tydligt sätt så att det inte råder några tvivel om vad som gäller eller om hur kommunen arbetar med förebyggande och förberedande insatser.

Att diskutera

- Vilka är de aktuella riskerna och hoten i er kommun? Vilka skulle kunna      utvecklas till en samhällskris?

- Vad behöver invånarna veta om de lokala riskerna för att kunna ha goda  förutsättningar att förbereda sig, mentalt och praktiskt?

- Vilka frågor och tankar om risker, hot och krisberedskap har invånarna?

- Vilken information till invånarna kan förberedas? = riskkommunikation

- På vilket sätt kan kommunen hjälpa invånarna att kunna fatta         självständiga och väl underbyggda beslut under en samhällskris?

 

Senast granskad: 6 april 2022

Till toppen av sidan