Till innehåll på sidan

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap : projekt om förstärkningsresurser

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap : projekt om förstärkningsresurser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB806
ISBN-nummer
978-91-7383-532-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
49 s.
Pris
0 kronor
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Varje år finansierar anslaget över 300 projekt och för att undersöka om projekten får den avsedda effekten – att bidra till stärkt krisberedskapsförmåga – gör MSB årligen tematiska utvärderingar. Nu är rapporten klar om utvärderingen 2014 på temat förstärkningsresurser. I Hallands län skapades en regional resursgrupp i samverkan med frivilliga försvarsorganisationer. Förstärkningsresurser inventerades i Värmlands län. Prioriteringsfrågor studerades av Stockholms och Örebro län. Projektet i Örebro län omfattade även behovsanalyser, fördelning av resurser och privat-offentlig samverkan. Rapporten presenterar utvärderingarna av projektens förväntade effekter på krisberedskapsförmågan. Utvärderingarna ger också information om t.ex. samverkan mellan olika aktörer, olika sätt att stärka förmågan och framgångsfaktorer i projekten. MSB rekommenderar att andra aktörer bedömer om liknande projekt kan vara intressanta i deras arbete att stärka krisberedskapsförmågan. Läs utvärderingsrapporten här.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan