Till innehåll på sidan

Planeringsmedel för ansökan inom Horisont Europa 2024

MSB vill uppmuntra det svenska forskarsamhället att aktivt delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa och genomför därför en utlysning av planeringsmedel.

Fakta om utlysningen

Vad kan ni söka för?

Bidrag för planering av projekt inom Horisont Europa.

Vilka kan söka?

Disputerade forskare vid svenska lärosäten eller forskningsinstitut som planerar att söka till Horisont Europa som koordinator eller projektpartner.

Hur mycket kan ni söka?

Max 150 000 kronor för koordinator
Max 50 000 kronor för projektpartner

Viktiga datum

13 mars 2024: Utlysningen öppnar.
26 september 2024 klockan 13: Utlysningen stänger.

Ansökningarna behandlas löpande och utlysningen kan komma att stänga tidigare än sista ansökningsdag i det fall budgeten för utlysningen förbrukats.

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inriktningen för det planerade projektet ska tydligt falla inom området samhällsskydd och beredskap.

Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Horisont Europa. Bidrag kommer företrädesvis att tilldelas projektförslag mot utlysningar inom Kluster 3 ”Civil säkerhet för samhället” men även andra utlysningar med teman som faller under MSB:s verksamhetsområden kan vara aktuella.

Så här ansöker du

Utlysningstext planeringsmedel Horisont Europa 2024

Ansökningsportalen

Så ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Kontakt – frågor?

forskning@msb.se

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan