Till innehåll på sidan

Sök och räddning

MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök- och räddning (NUSAR) kan användas för att söka efter och rädda människor vid räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner, orsakade av till exempel naturhändelser, olyckor, terrordåd eller krig.

Hur resursen efterfrågas

Kontakta SOS Alarm för vidarekoppling till närmaste avtalskommun.

Resursen är anpassad för svenska förhållanden och kan användas vid räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner. T.ex. vid naturhändelser, antagonistiska händelser, olyckor, terrordåd eller krig. Den består av både specialanpassat materiel och specialutbildad personal, och kan bland annat användas till att:

  • Hitta människor i rasmassor,
  • Bedöma hållfasthet i påverkade konstruktioner,
  • Stabilisera och forcera byggnadsdelar,
  • Ta loss fastklämda och transportera människor ut ur rasmassor,
  • Bistå sjukvårdspersonal vid losstagning och stabilisering av skadade personer.

Samarbete mellan flera aktörer

MSB har avtal med räddningstjänster som tillhandahåller resursen. Dessa kompletteras med hundekipage från Svenska Brukshundklubben (SBK) och byggnadsteknisk expertis.

Senast granskad: 3 november 2022

Till toppen av sidan