Till innehåll på sidan

Kan era kemikalier användas för terrorattacker? : En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter

Kan era kemikalier användas för terrorattacker? : En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter

Detaljer

Kan era kemikalier användas för terrorattacker? : En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter
Publikationsnummer
MSB1426
ISBN-nummer
978-91-7383-962-4
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
30 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med denna vägledning är att försvåra, och i bästa fall förhindra, terrorism och annan allvarlig brottlighet med kemikalier och kemiska produkter. Händelser här hemma och i vår omvärld ger anledning till att öka medvetenheten kring problematiken och se över skyddet. Vägledningen har skrivits för att hjälpa berörda verksamheter att förbättra sitt skydd och riktar sig framför allt mot mindre verksamheter som inte själva har system för det. Omfattningen och metodiken är på en övergripande nivå och många av de åtgärder som kan förebygga händelser är förhållandevis enkla att genomföra. I framtagandet av denna vägledning har ett antal representanter för näringslivet deltagit med konstruktiv kritik och goda idéer som avsevärt har förbättrat innehållet. Vägledningen baserar sig på ett 2:4 projekt lett av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som även varit behjälpliga i inledningsskedet av arbetet. Detta är den första utgåvan av vägledningen, publicerad i september 2019.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 september 2019

Till toppen av sidan