Till innehåll på sidan

Övning – avsiktlig spridning av riskklass 3 organism och aktivering av FBD

Övning – avsiktlig spridning av riskklass 3 organism och aktivering av FBD

Detaljer

Övning – avsiktlig spridning av riskklass 3 organism och aktivering av FBD
Publikationsnummer
MSB682
ISBN-nummer
978-91-7383-436-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s. : ill.
Pris
0 kronor
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ett av forumets huvudmål är harmonisering av metoder och utrustning mellan de deltagande myndigheterna för att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell B-händelse. Vid en avsiktlig eller naturlig spridning av riskklass 3 bakterier och relevanta virus är en fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska motåtgärder och dekontamineringsförfaranden, beroende av snabba laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene standard, erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover med frågeställning om riskklass 3 bakterier eller virus. För att etablera en hög och varaktig kompetensnivå hos forumets medlemmar är regelbundna övningar en central del av FBD:s verksamhet. Då tidigare övningar fokuserat på samverkan, logistik och analys låg fokus i denna övning på riskbedömning, provtagning, analys, analyssvar och en händelse med aktivering av FBD. Syftet med övningen var att stärka samverkan och öka den samlade förmågan genom att öva ett flertal moment från tidigare FBD-projekt bl.a. provtagning av mikroorganismer i vatten genom ultrafiltrering och provsvar via FBD:s provsvarsmall.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan