Till innehåll på sidan

Tillfällen

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Den här webbutbildningen ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Detaljer

Målgrupp

Webbutbildningen vänder sig till dig med arbetsuppgifter inom totalförsvarsplanering.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Starta utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
(Kom ihåg att sätta på ljudet!)
Utbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator.

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson guidar deltagaren genom webbutbildningen. Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  2. Därför behövs totalförsvaret - redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Försvarsmakten.

Se gärna trailern innan du startar utbildningen.

Senast granskad: 18 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan