Till innehåll på sidan

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Webbkursen syftar till att utveckla grundläggande kunskap inom området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen vänder sig främst till medarbetare inom organisationer inom privat och offentlig sektor med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen men är öppen och tillgänglig även för andra intresserade.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Starta utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
(Kom ihåg att sätta på ljudet!)

Webbkurserna på msb.se genomförs helt utan inloggning och MSB sparar inte dina personuppgifter. För de webbkurser där det går att skriva ut ett kursintyg behöver du själv skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget.

Utbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator.

OBS! Webbkursen är inte uppdaterad utifrån den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar.
En helt ny kurs kommer att utvecklas och ersätta denna under 2024. En stor del av innehållet i befintlig kurs är dock fortfarande relevant.

I den nya strukturen för beredskapssystemet finns bland annat en indelning i civilområden och beredskapssektorer. Mer information om den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar, vilka aktörer som ingår och på vilken samhällsnivå de verkar hittar du här: www.msb.se/strukturreformMer information om Nato och Sveriges ansökan om medlemskap hittar du här: https://www.msb.se/sv/om-msb/internationella-samarbeten/natopff/fragor-och-svar-om-nato/

Bakgrund

MSB har i samverkan med Försvarsmakten utvecklat en webbkurs om
totalförsvar utifrån en gemensam behovsbild av att öka medvetenheten och kunskapsnivån på individnivå hos aktörer med uppgifter inom totalförsvaret.

Webbkursen utvecklades inom ramen för projekt PUST (Projekt för utveckling av systematisk kunskapsspridning av totalförsvar) under 2018-2019 och har uppdateras kontinuerligt för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose aktörernas behov av kunskapsutveckling inom området utifrån föreliggande kursplan.

Kursplan Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Om utbildningen

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson guidar deltagaren genom webbutbildningen. Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Webbkursen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  2. Därför behövs totalförsvaret - redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Se gärna trailern innan du startar utbildningen.

 

Senast granskad: 23 maj 2022

Till toppen av sidan