Till innehåll på sidan

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering

Detaljer

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering
Publikationsnummer
MSB1692
ISBN-nummer
978-91-7927-103-9
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
50 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB presenterar årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter sedan april 2016. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Under 2020 har MSB mottagit totalt 286 rapporter från 93 myndigheter. Den vanligaste incidentkategorin var handhavandefel, följt av angrepp, störning i mjukvara eller hårdvara samt störning i driftmiljö. I ungefär hälften av fallen angavs incidenten ha fått begränsade konsekvenser och i ungefär en fjärdedel angavs incidenten ha fått stora konsekvenser. Förutom redogörelse för de incidenter som inkommit innehåller rapporten även ett antal lärande exempel på incidenter som inträffat och rekommenderade åtgärder.

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan