Till innehåll på sidan

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering

Detaljer

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering
Publikationsnummer
MSB1692
ISBN-nummer
978-91-7927-103-9
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
50 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB presenterar årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter sedan april 2016. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Under 2020 har MSB mottagit totalt 286 rapporter från 93 myndigheter. Den vanligaste incidentkategorin var handhavandefel, följt av angrepp, störning i mjukvara eller hårdvara samt störning i driftmiljö. I ungefär hälften av fallen angavs incidenten ha fått begränsade konsekvenser och i ungefär en fjärdedel angavs incidenten ha fått stora konsekvenser. Förutom redogörelse för de incidenter som inkommit innehåller rapporten även ett antal lärande exempel på incidenter som inträffat och rekommenderade åtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan