Till innehåll på sidan

Webbutbildning - Så fungerar lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

MSB har tagit fram en webbutbildning - främst för dig som arbetar inom kommunen. Här finns fyra lektioner att ta del av.

Del 1 Introduktion - orientering om lagen

Här ges orientering om lagen om brandfarliga och explosiva varor. Denna del behandlar syfte, omfattning, undantag och lagens krav.

Del 1 Introduktion - orientering om lagen

Del 2 Brandfarliga varor

Vad är brandfarliga varor? Tillstånd, märkning och dokumentation av explosionsskydd. 

Del 2 Brandfarliga varor

Del 3 Explosiva varor

Vad är explosiva varor? Hur fungerar det med tillstånd, godkännande, klassificering och märkning? 

Del 3 Explosiva varor

Del 4 Tillsyn

Vad är tillsyn enligt LBE? Vilka är tillsynsmyndigheterna? Vilket ansvar och befogenheter har de? Hur ser tillsynsprocessen ut? Hur kan ett tillsynsbesök läggas upp?

Del 4 Tillsyn

Senast granskad: 13 juni 2019

Till toppen av sidan