Till innehåll på sidan

Mot en palett/karta av styrmedel för informationssäkerhet – förslag till konceptuell styrmodell : studie

Mot en palett/karta av styrmedel för informationssäkerhet – förslag till konceptuell styrmodell : studie

Detaljer

Mot en palett/karta av styrmedel för informationssäkerhet – förslag till konceptuell styrmodell : studie
Publikationsnummer
MSB1128–oktober2016
ISBN-nummer
978-91-7383-769-9
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
28 s. : tab.
Pris
0 kronor
Studiens syfte är att presentera en kort analys av styrmedel användbara i en delvis decentraliserad modell för informationssäkerhet. Den kompletterar med två fallstudier från informationssäkerhetsområdet en tidigare genomförd kunskapsöversikt över decentraliserade styrmodeller. Avsikten är att bidra till ytterligare fördjupade diskussioner relaterade till arbetsdokumentet ’Tankar om styrmodell – Förslaget om styrmodell i NISU’.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan