Till innehåll på sidan

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB639
ISBN-nummer
978-91-7383-409-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
53 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna studie beskriver sektorerna elförsörjning och järnvägstransporter som är två samhällsviktiga verksamheter som är sårbara för värme. Med utgångspunkt från vad som hänt vid inträffade värmeböljor i Europa och Australien beskrivs möjliga konsekvenser på sektorerna vid en värmebölja i Sverige.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan