Till innehåll på sidan

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region

Detaljer

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region
Publikationsnummer
MSB1484
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport är skriven inom ramen för Projekt BlåljUS - Blåjusaktörer i UtbildningsSamverkan. Denna rapport är en sammanställning av svar från intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk i Sverige, representanter för polisen nationellt och beredskapssamordnare vid region för en småskalig undersökning av hur blåljusorganisationer samverkar inom utbildning och fortbildning i dagsläge. Inledningsvis presenteras projektet inom vilket intervjuerna genomförts och frågeställningarna som diskuterats med medverkande. Rapporten återger sedan utbildningar och områden där utbildningssamverkan sker i dag hos respektive organisation. Sista avsnittet behandlar utvecklingsområden och förslag från fältet för mer fungerande utbildningssamverkan mellan blåljusaktörer i Sverige.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 mars 2020

Till toppen av sidan