Till innehåll på sidan

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region

Detaljer

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region
Publikationsnummer
MSB1484
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport är skriven inom ramen för Projekt BlåljUS - Blåjusaktörer i UtbildningsSamverkan. Denna rapport är en sammanställning av svar från intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk i Sverige, representanter för polisen nationellt och beredskapssamordnare vid region för en småskalig undersökning av hur blåljusorganisationer samverkar inom utbildning och fortbildning i dagsläge. Inledningsvis presenteras projektet inom vilket intervjuerna genomförts och frågeställningarna som diskuterats med medverkande. Rapporten återger sedan utbildningar och områden där utbildningssamverkan sker i dag hos respektive organisation. Sista avsnittet behandlar utvecklingsområden och förslag från fältet för mer fungerande utbildningssamverkan mellan blåljusaktörer i Sverige.

Senast granskad: 25 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan