Till innehåll på sidan

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan år 2003 och har haft cirka 400 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning hos Karlstads universitet och genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Genomförande

Kursen genomförs varje höst med fyra kursträffar á tre dagar i internatform på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via utbildningsplattformen Canvas. Kursdeltagaren får räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter.

Vi planerar utifrån att kunna hålla fysiska träffar men vi följer smittskyddsläget för Covid-19 och kan komma att ställa om en eller flera träffar till digitalt upplägg eller flytta fram kursstarten om vi bedömer att det inte på ett säkert sätt går att genomföra fysiska träffar.

Läs mer om kursen och aktuella kurstider på webbplatsen för uppdragsutbildning på Karlstads universitet

Senast granskad: 19 februari 2021

Till toppen av sidan