Till innehåll på sidan

Sammanfattning av Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Sammanfattning av Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Detaljer

Sammanfattning av Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser
Publikationsnummer
MSB1151
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
8 bl. : ill.
Pris
0 kronor
För att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas vid störningar, olyckor, kriser och krig krävs en förbättrad förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från påfrestningar. Arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet lägger också grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd beredskap. För att stärka arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet har MSB tagit fram ett särskilt stöd (Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB932). Stödet vänder sig till alla er som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet och ingår som en del i MSB:s arbete med att stödja samhällets aktörer i att arbeta systematiskt med skydd av samhällsviktig verksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan