Till innehåll på sidan

Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker

Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker

Detaljer

Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker
Publikationsnummer
MSB1453
ISBN-nummer
978-91-7383-977-8
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
38 s. : tab.
Pris
0 kronor
Riskkommunikation är att kommunicera om kända risker och hot, om konsekvenserna som riskerna och hoten kan få för individen och samhället, samt hur enskilda, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av olyckor, kriser och krig. Följande studie är en analys av samtliga 290 svenska kommuners kommunikation av risker, hot och beredskap på respektive kommuns webbplats. Analysen är huvudsakligen kvantitativ, men med kvalitativa inslag beroende på behandlad frågeställning. Denna studie bygger vidare på en tidigare studie från 2015, ”Kvantitativ analys av informationen om enskildas krisberedskap på Sveriges kommuners webbplatser”. I uppföljningssyfte har de 5 första frågeställningarna nedan utformats utifrån frågorna i den tidigare analysen. Övriga frågor är delvis formulerade utifrån MSBs ”Guide för riskkommunikation”. Resultatet beräknas ligga till grund för vidareutveckling av guiden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 20 november 2019

Till toppen av sidan