Till innehåll på sidan

Uppdrag och projekt med anledning av coronapandemin

MSB tog emot flera regeringsuppdrag med koppling till coronapandemin. Förutom detta sökte MSB och beviljades pengar för ett EU-projekt.

Ändring av uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av Corona pandemin

Ändring av uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Start: 1 september
Slutredovisas: 31 december 2021

Ändring av uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin på regeringen.se

Genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19

Regeringsuppdrag till MSB, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 

Folkhälsomyndigheten är samordnande för uppdraget. MSB kommer framför allt jobba med att identifiera missinformation, desinformation och ryktesspridning kopplat till vaccinering. 

Start: 17 december 2020
Delredovisas: 31 mars 2021
Slutredovisas: 15 december 2021

Regeringsuppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19

Information till allmänheten med sms

Regeringsuppdrag till MSB och Folkhälsomyndigheten. 

Start: 11 december 2020
Redovisades: 29 januari 2021

Den 14 december skickade MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till de flesta abonnenter i Sverige med uppmaningen att följa de nya skärpta råden som började gälla den dagen.

 

Samhälls­konsekvenser utifrån olika smitt­spridnings­scenarier

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 30 november 2020
Delredovisas: 12 mars 2021 och därefter varannan månad året ut.
Slutredovisas: 31 december 2021

Utifrån de smittspridningsscenarier Folkhälsomyndigheten tar fram så ska MSB beskriva hur samhället påverkas och vilka åtgärder som berörda myndigheter och organisationer utför.

Delredovisning 4 (2 september 2021) bedömning om pandemins konsekvenser för målen för samhällets säkerhetRegeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarierDelredovisning 3 (8 juli 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)Delredovisning 2 (20 maj 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)Delredovisning 1 (12 mars 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Regeringsuppdrag till MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna

Start: 5 november 2020
Redovisas: 1 september 2021

Uppdraget är förlängt, slutredovisas 31 december 2021

MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en kommunikationsstrategi för att hjälpa till i arbetet att kommunicera till allmänheten på nationell, regional och lokal nivå. Strategin ger en gemensam bild av hur vi tillsammans och enskilt skapar samordnad kommunikation.

Delsvar på regeringsuppdraget att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna till allmänheten med anledning av coronapandemin (pdf)

Göra en behovsanalys för personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 17 september 2020
Redovisades: 15 oktober 2020

Svar på regeringsuppdraget att göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet (pdf)

Ta fram en plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 2 juli 2020
Redovisades: 1 september 2020

Svar på regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

Tillsammans bromsar vi smittan

EU-finansierat projekt.

Projektperiod: 15 juni 2020-1 mars 2021

Information om projektet Tillsammans bromsar vi smittan på msb.se

Bistå med transporter och logistik för skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 4 maj 2020
Redovisades: 31 december 2020

Regeringsuppdrag att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19

Information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Regeringsuppdrag till MSB.

MSB fick i mars 2020 i uppdrag att säkerställa att myndigheternas information med anledning av coronapandemin är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. Inom uppdraget har MSB bland annat tagit fram ett nationellt informationsmaterial.

Start: 19 mars, 2020
Redovisades: 31 december, 2020

Regeringsuppdrag om information till allmänheten med anledning av utbrottet av coronaviruset

Senast granskad: 27 september 2021

Till toppen av sidan