Till innehåll på sidan

Personskador i Sverige : 2012 års utgåva

Personskador i Sverige : 2012 års utgåva

Detaljer

Personskador i Sverige : 2012 års utgåva
Publikationsnummer
MSB413
ISBN-nummer
978-91-7383-241-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
140 s
Pris
0 kronor
Den här rapporten har tagits fram gemensamt av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten redovisas skadeutveckling och skadepanoramat i Sverige. Redovisningen är faktabaserad och görs i stor utsträckning i statistiska termer i form av tabeller och diagram. Skador är i denna rapport kroppsliga (somatiska) konsekvenser av olycksändelser, våldshändelser och självtillfogade våldshändelser. Tiden mellan själva händelsen och skadans manifestation skall vara kort. Skadebegreppet är inte helt okomplicerat. I begreppet ligger som redan nämnts att skadan skall ha uppkommit plötsligt. En långsamt smygande förgiftning eller effekten av långvarig överbelastning räknas vanligen inte som skada. Inte heller betraktas psykiska eller psykosomatiska effekter av yttre våld som skador. I internationell sjukdomsklassifikation skiljer man på avsiktlig skada (självmord, mord, krigshandling) och oavsiktlig skada, som i vardagsspråk benämns olycka. I vissa fall går det inte att fastställa huruvida det förelåg ett uppsåt eller ej. I dessa fall sorteras skadan bland skador med oklar avsikt. Rapporten har tagits fram av Ellen Lundqvist och Anders Tennlind vid Socialstyrelsen samt Jan Schyllander och Ingela Stenbäck vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är författarnas förhoppning att denna rapport skall vara användbar när man behöver fakta kring olika skadekategorier, skademekanismer eller vilka som drabbas av skador och i vilka miljöer dessa uppträder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan