Till innehåll på sidan

Missvisande information om MSB vid telefonförsäljning av brandskyddsprodukter

Det händer att privatpersoner blir uppringda av företag som vill sälja brandskyddsprodukter, där den som ringer säger att det sker på uppdrag av MSB. Det stämmer inte.

MSB säljer inte brandskyddsprodukter och har heller inte gett något företag i uppdrag att sälja brandskyddsprodukter. Myndigheten har fått uppgifter om att det förekommer telefonförsäljning där säljare anger att de ringer på uppdrag av MSB, eller använder liknande formuleringar så att det uppfattas så av den som blir uppringd. Det stämmer inte. Det har heller inte kommit några nya krav eller rekommendationer gällande brandskyddsprodukter de senaste åren, som ska ha påståtts i vissa av dessa säljsamtal.

Anmäl till Konsumentverket

Blir du utsatt för en försäljare som marknadsför sin produkt eller tjänst på ett vilseledande eller olämpligt sätt kan du anmäla det till Konsumentverket. Det kan tillexempel handla om information som är vilseledande eller att det inte tydligt framgår vem som är avsändare. Det kan också vara att du anser att företaget har en oschysst säljmetod på grund av att säljaren medvetet ger felaktig eller vilseledande information, är aggressiv eller påstridig eller medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper.

MSB ser allvarligt på att myndighetens namn används på ett vilseledande sätt och har kontakt med Konsumentverket i frågan. För att Konsumentverket ska kunna utreda frågan vidare så behövs anmälningar från privatpersoner som drabbats.

Anmäl missvisande marknadsföring på Konsumentverkets webbplats

Inventeringar, besök och kontroller av brandskydd

MSB ger inte i uppdrag åt något företag att inventera brandskydd eller göra någon form av besök, tillsyn eller liknande hos privatpersoner, som det i vissa säljsamtal getts sken av. Det är endast kommunen (räddningstjänsten) som enligt lagen om skydd mot olyckor har rätt att genomföra tillsyn av brandskyddet.

När det gäller sotning och brandskyddskontroll av eldstäder är det kommunen, eller den som kommunen anlitar, som gör detta enligt samma lag. I de fall kommunen via räddningstjänsten eller brandskyddskontrollanten gör besök i hemmen, bland annat vid tillsyn eller brandskyddskontroll, informerar de om dessa i förväg. Om du är osäker kan du höra av dig till din kommun.

Gemensamma rekommendationer för brandskydd i bostäder

2014 drev MSB ett projekt med syfte att ta fram rekommendationer för brandskydd i bostäder. Rekommendationerna skulle vara gemensamma för ett antal olika aktörer i samhället som på olika sätt ger råd om brandskydd, så att privatpersoner möts av samma budskap oavsett vem avsändaren är. I projektet deltog bland annat räddningstjänster, försäkringsbolag och branschorganisationer som har beröring inom brandskyddsområdet.

Det har inte skett några ändringar i rekommendationerna, eller den aktuella lagstiftningen, sedan dess.

Brandsäkerhet i hemmet

Senast granskad: 1 juli 2020

Till toppen av sidan