Till innehåll på sidan

Kriskommunikation med barn och ungdomar på nätet: förberedande krishantering

Kriskommunikation med barn och ungdomar på nätet: förberedande krishantering

Detaljer

Kriskommunikation med barn och ungdomar på nätet: förberedande krishantering
Publikationsnummer
MSB893
ISBN-nummer
978-91-7383-588-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
94 s. : ill.
Pris
0 kronor
Studiens syfte är att beskriva barns och ungdomars informations- och kommunikationsbeteende på nätet, samt att belysa vilka särskilda behov som finns inför/vid en allvarlig händelse. Studien är kvalitativ med uppgift att vägleda Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ansvariga för Krisinformation.se i deras fortsatta krishanteringsarbete. Studiens frågeställningar lyder vidare: Skiljer sig barns behov från kommunikation/information med vuxna och i så fall på vilket sätt? Vad behöver myndigheter göra för att säkerställa en god kommunikation med barn och ungdomar vid en kris? Hur kan Krisinformation.se, som kanal för myndigheternas information, vara en användbar kanal för barn och ungdomar? Intervjuer har genomförts med totalt 65 barn i åk 6 och 9 samt med personer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lilla Aktuellt, BRIS, polisen, Rikspolisstyrelsen, Rädda Barnen, Kamratposten och Röda Korset.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 september 2019

Till toppen av sidan