Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, bränder och skador

Här finns statistik om den kommunala räddningstjänstens utryckningar till brand, trafikolycka och andra händelser för 2022 och i vissa fall längre tidsserier. Här finns även statistik om omkomna i bränder från 1999 och framåt.

Fakta

Varje år larmas den kommunala räddningstjänsten till 120 000 olika händelser, till exempel bränder, trafikolyckor och stöd till andra blåljus myndigheter.

Omkomna i bränder

Varje år omkommer cirka 90 personer av skador orsakade av rök eller värme från en brand. Här kan du läsa mer om statistik över omkomna i bränder och hur MSB samlar in uppgifterna.

Statistik över omkomna i bränder

Räddningstjänstens insatser

Varje år larmas den kommunala räddningstjänsten till 120 000 olika händelser och uppdrag, det kan vara bränder, trafikolyckor men även stöd till andra aktörer.

Statistik över räddningstjänstens insatser

Senast granskad: 26 september 2023

Till toppen av sidan