Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, bränder och skador

Här finns statistik om den kommunala räddningstjänstens utryckningar till brand, trafikolycka och andra händelser. Här finns även statistik om omkomna i bränder från 1999 och framåt.

Räddningstjänstens insatser

Varje år larmas den kommunala räddningstjänsten till cirka 120 000 olika händelser och uppdrag, det kan bland annat vara bränder, trafikolyckor och stöd till andra aktörer.

Statistik över räddningstjänstens insatser

Omkomna i bränder

Varje år omkommer cirka 90 personer av skador orsakade av rök eller värme från en brand. Här kan du läsa mer om statistik över omkomna i bränder och hur MSB samlar in uppgifterna.

Statistik över omkomna i bränder

Personal i räddningstjänstens utryckningstjänst

Antalet anställda i räddningstjänstens utryckningstjänst var under 2023  knaptt 16 000 personer. Fördelningen mellan anställda deltid/RiB och heltid är relativt konstant med en liten ökning från 68 till 69 %. Andelen kvinnor ökar sakta och var under 2023 8,5 % i deltid/RiB och 7 % i heltid.

Statistik över personal i räddningstjänstens utryckningstjänst

Undersökning om brand och brandskydd i hemmet 2022

Under hösten 2022 genomfördes en enkät om bränder och brandskydd i hemmet av Statistiska centralbyrå på uppdrag av MSB.

Rapport: Brand- och brandskyddsundersökningen 2022

Undersökning om brand och brandskydd i hemmet 2022

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Statistiken finns hos Sveriges kommuner och regioner samt i statistikdatabasen Kolada.

Till Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023 Statistikdatabas Kolada

Jämförelse mellan de nordiska länderna

Nordic Fire Statistics är ett samarbete där det presenteras en jämförelse mellan de nordiska länderna och Estland kring omkomna i bränder och bränder i bostäder. Informationen är på engelska.

Nordic Fire Statistics

Senast granskad: 26 juni 2024

Till toppen av sidan