Till innehåll på sidan

Hot- och riskkartor, utbredning för 100-års flöde - nedladdningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Geodataportalen - Hot- och riskkartor, utbredning för 100-års flöde

Ladda ned kartskikt som shape-​filer

Inspiretjänst: Hot- och riskkartor, utbredning för 100-års flöde.zip

Utbredningsskikt för klimatanpassat 100-års flödet/nivån i slutet av seklet motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018. För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån hav och det i området också finns ett vattendrag eller en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa.

Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även steg 2 i cykel 1 (2013) finns  med i datamängden och där ingick inte översvämningar från havet som de gör i revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019). För vattendrag har en tvådimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För havet, Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts. Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen.

Mer information om förordningen om översvämningsrisker finns på

Senast granskad: 6 november 2023

Till toppen av sidan