Till innehåll på sidan

Regional samordning och inriktning : utvecklingsprocess för länsstyrelsens samordningsansvar

Regional samordning och inriktning : utvecklingsprocess för länsstyrelsens samordningsansvar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB432
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Faktablad från MSB om Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO) som tillhandahåller en utvecklingsprocess inriktad att höja den regionala och lokala nivåns förmåga att utöva sitt geografiska områdesansvar. Länsstyrelserna och andra aktörer i länet får kunskap och verktyg att utifrån regionala förutsättningar få en god samordning före, under och efter en händelse.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan