Till innehåll på sidan

Identifiering av samhällsviktig verksamhet : lista med viktiga samhällsfunktioner

Identifiering av samhällsviktig verksamhet : lista med viktiga samhällsfunktioner

Detaljer

Identifiering av samhällsviktig verksamhet : lista med viktiga samhällsfunktioner
Publikationsnummer
MSB1844
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
Listan är ett stöd till den som ansvarar för att identifiera samhällsviktig verksamhet i offentlig eller privat verksamhet. Listan ska användas tillsammans med stödet Identifiering av samhällsviktig verksamhet: metod (MSB1408 – oktober 2021) Listan innebär ingen vägledning för prioritering mellan olika viktiga samhällsfunktioner eller typer av samhällsviktiga verksamheter. En prioritering måste anpassas till varje specifik situation och beroende på om den ska göras på grund av till exempel tid eller behov.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 19 oktober 2021

Till toppen av sidan