Till innehåll på sidan

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Konferensen för oljeskadeskydd genomförs årligen och normalt i slutet av året och är en viktig del av NSO:s samordning av området. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2023

Konferensen arrangeras i centrala Malmö den 22-23 november 2023. Värd är Länsstyrelsen i Skåne. 

Endast fysiskt deltagande erbjuds men årets presentationer filmas och tillgängliggöras i efterhand, som tidigare. Anmälan är öppen till 9 november 2023.

Till program och anmälan till nationella konferensen för oljeskadeskydd 22-23 november 2023

Till konferensen bjuds alla berörda aktörer in, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Vid konferensen erbjuds utrymme för talare som genomfört relevanta projekt eller aktuella erfarenheter från händelser. En stående punkt är ”goda exempel” från länens arbete med oljeskyddsplanering. Konferensen har roterande värdskap mellan NSO-myndigheterna och temat varierar beroende på värdskapet.

Dokumentation från de senaste konferenserna

Dokument från Nationell konferens för oljeskadeskydd

Här finns dokumentation samlad från den nationella konferensen för oljeskadeskydd samlad år för år.

Senast granskad: 11 oktober 2023

Till toppen av sidan