Till innehåll på sidan

Övningsstöd och verktyg

Här har vi samlat metod- och övningsstöd för att underlätta arbetet med övningsverksamhet.

Det är lättare att arbeta med samverkansövningar när alla aktörer har en gemensam syn på övningsmetodik samt har kunskap om samma metoder för erfarenhetshantering. Det gör det enklare och effektivare att tillsammans såväl som enskilt planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar.

Nedan hittar du olika former av övningsstöd.

 • Pilotprojekt – förmågehöjande insatser för ledningsgrupper

  MSB har som en del av implementeringen av den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet initierat en rad satsningar för att utveckla övningsverksamheten. Under 2021-2022 genomför MSB ett pilotprojekt med förmågehöjande insatser som är riktade till ledningsgrupper, både inom privat och offentlig sektor. Insatserna är behovsstyrda och kan till exempel innehålla övningar, workshoppar och utbildningar. Syftet är att höja kunskapen och förmågan hos ledningsfunktioner inom krisberedskap och civilt försvar.

  I första hand riktar sig pilotprojektet till bevakningsansvariga myndigheter. Totalt kommer cirka 15 olika ledningsgrupper att ingå i pilotprojektet fram till slutet av 2022. Bakgrunden till projektet är att bevakningsansvariga myndigheter har vittnat om behov av fler, enklare och snabbare förmågehöjande insatser, där övning kan vara en komponent.

  Erfarenheter och lärdomar från pilotsatsningarna ska omvandlas till verktyg, mallar, videos och instruktioner att användas av aktörer i det svenska beredskapssystemet. Konceptet är tänkt som ett komplement till större regionala och nationella samverkansövningar, som exempelvis SAMÖ. Genom ett mindre och snabbare format kan övningar genomföras oftare. Tillsammans med större övningar kan aktörer effektivt befästa och bygga sin krishanteringsförmåga över tid.

  Målgrupper för projektet är:

  1. Myndighetsledningar hos bevakningsansvariga myndigheter
  2. Operativ krisledning och samordning på bevakningsansvariga myndigheter
  3. Liknande, samhällsviktiga, funktioner inom näringslivet

  Kontakt: ovning@msb.se

  Läs mer om övningar

 • Övningswebben och Exonaut

  På övningswebben kan övande aktörer simulera hantering av information och kommunikation till allmänhet via Facebook, Twitter och sin egna webbplatser. Omvärldsbevakning sker även via webbaserade tidningar, bloggar och video. Exonaut är ett spelstöd för övningsledning, spelledning och motspel under en simuleringsövning.

  Läs mer om övningswebben och Exonaut

 • Rådgivning

  I enstaka fall, och i mån av tid och resurser, ger MSB individuellt stöd vid planering och genomförande av samverkansövningar inom prioriterade områden.

  För kontakt, mejla ovning@msb.se.

Senast granskad: 30 juni 2022

Till toppen av sidan