Till innehåll på sidan

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer : handbok : mars 2015

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer : handbok : mars 2015

Detaljer

Publikationsnummer
MSB822
ISBN-nummer
978-91-7383-545-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
76 s.
Pris
0 kronor
Denna handbok är avsedd dels för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentationav regelverket och dess tillämpning på bensinstationer, dels för tillstånds- ochtillsynsmyndigheter som ska granska en planerad eller befintlig bensinstation. Grunden för bensinstationshandboken är MSB:s föreskrifter och allmänna råd som är tillämpliga på bensinstationer.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan