Till innehåll på sidan

Samlad bedömning 2011 : en bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap

Samlad bedömning 2011 : en bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap

Detaljer

Samlad bedömning 2011 : en bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap
Publikationsnummer
MSB372
ISBN-nummer
978-91-7383-213-7
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
85 s. : ill.
Pris
0 kronor
På regeringens uppdrag har MSB gjort en samlad bedömning av risker och förmågor inom svensk krisberedskap 2011. Rapporten visar att myndigheterna i sina risk- och sårbarhetsanalyser identifierat ett brett spektrum av risker, varav de flesta kan relateras till de 24 riskområden som tagits fram i tidigare MSB-rapporter (se Ett första steg mot en nationell riskbedömning från november 2011). Rapporten visar också att aktörer med ansvar för krisberedskapen har vissa förutsättningar att motstå och hantera olika slags krissituationer, men denna förmåga prövas olika hårt beroende på händelsen ifråga. Övning, utbildning och samarbete i vardagen är viktiga grundläggande beståndsdelar för att bygga upp en god krisberedskapsförmåga. Aktörerna behöver också bland annat arbeta med att förbättra sin uthållighet vid mer utdragna krisförlopp, utveckla existerande metoder och fora för samverkan och säkerställa att man har tillgång till en fungerande infrastruktur, t.ex. för kommunikation, även i en krissituation.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan