Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Detaljer

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS
Publikationsnummer
MSB1146
ISBN-nummer
978-91-7383-783-5
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
27 s. : ill.
Pris
0 kronor
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna inom samhällets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning. WIS är utvecklat för att i huvudsak användas under en samhällsstörning, men kan även användas som erfarenhetsbank i det förebyggande arbetet och som stöd vid övningar och utbildning. MSB uppmuntrar vidare till vardagsanvändning av systemet som inte behöver vara kopplad till någon samhällsstörning. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och effektivare utnyttja samhällets resurser. WIS är i den mån det är möjligt utvecklat för att underlätta ett sådant arbetssätt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan