Till innehåll på sidan

Så skjuter du fyrverkerier

Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. När du ska skjuta fyrverkerier är det viktigaste att följa anvisningarna och att vara nykter. Gå gärna ihop flera och planera i god tid när det är ljust ute.

Förbered ditt fyrverkeri

Välj en öppen plats fri från träd där marken är plan så att det går att ställa upp fyrverkeripjäserna stadigt. Se till att hålla tillräckligt avstånd från byggnader, trafikerade vägar och parkerade fordon så att fyrverkerierna inte riskerar att ställa till skador. Tänk också på att visa hänsyn till andra människor och djur som kan bli skrämda av fyrverkerier. 

Fyrverkeritårta

En fyrverkeritårta innehåller många effekter som skjuts upp i en serie efter antändning av en enda stubin. Det är viktigt att du läser och följer tillverkarens instruktioner vid avfyrandet. Tårtan ska stå stadigt på plant och hårt underlag. Stabilisera gärna tårtan med hjälp av något som inte kan brinna upp. Tänk på att effekterna skjuts upp med hög hastighet och energi. Det är därför livsfarligt att luta sig över en fyrverkeritårta efter att stubinen antänts. Se till att hålla det angivna säkerhetsavståndet och gå inte fram till tårtan förrän du är helt säker på att alla effekter har avfyrats.

Om fyrverkeriet inte fungerar

Använd aldrig en fyrverkeripjäs som har blivit fuktig eftersom den då inte fungerar.

Gå aldrig fram till en pjäs som har antänts men inte avfyrats! Vänta minst 20 minuter och försök inte att tända den igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

En pjäs som inte fungerar ska alltid reklameras. Du ska alltid kunna lämna tillbaka ditt fyrverkeri där du köpte det.

Förutom att reklamera fyrverkeriartikeln så är det även bra att anmäla de produkter som du upptäcker är defekta eller farliga till MSB. Anmälan skickas tillsammans med eventuella bilder och övrig information som finns på den aktuella produkten till: anmalan.marknadskontroll@msb.se. Det går även bra att ringa in till MSB om du vill vara anonym.

Checklistan 10 råd för ett säkrare fyrverkeri

  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter.
  • Följ bruksanvisningen.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  • Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
  • Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd inte igen, lämna tillbaka pjäsen i stället.
  • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Fakta

Varje år skadas flera personer av fyrverkerier. De flesta olyckorna sker runt nyår.

Den vanligaste skadetypen orsakad av fyrverkerier är bränn- och sårskador.

Ögon och öron är mest utsatta men även händer och fingrar skadas ofta.

De flesta som skadar sig är män och många är under 18 år trots att åldersgränsen för utomhusfyrverkerier är 18 år.

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan