Till innehåll på sidan

Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet

Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet

Detaljer

Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
Publikationsnummer
MSB1058
ISBN-nummer
978-91-7383-708-8
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
300 s.
Pris
0 kronor
Under senare år har digitalisering förändrat medielandskapet och myndigheternas sätt att kommunicera. Vi har tydligt kunnat se hur hastigheten ökat och hur olyckor och kriser utspelar sig i olika medieplattformar där allmänheten interagerar. Trots att det skett en snabb utveckling är de etablerade medierna fortfarande informationsbärarevid olyckor och kriser. Ett av syftena med det här forskningsprojektetet har varit att undersöka allmänhetens uppfattning, mediernas rapportering och myndigheters kriskommunikation vid stora olyckor och kriser som uppkommit under den aktuella projektperioden.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan