Till innehåll på sidan

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier

Detaljer

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier
Publikationsnummer
MSB997–april2016
ISBN-nummer
978-91-7383-660-9
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
52 s. : ill.
Pris
0 kronor
SMHI har på uppdrag av MSB gjort en uppföljning av tidigare analyser av brandrisk i framtida klimat baserat på nya resultat från klimatforskningen. Brandrisken analyseras med avseende på så kallade högriskperioder, vilket innebär flera dagar i följd med hög brandrisk. I tidigare analys (MSB, 2013) användes SRES-scenarier, i de nya analyserna används RCP-scenarier, dock uteslutande baserat på resultat från modellen HBV-Skogsbrand. Två möjliga framtida scenarier studeras, RCP4.5 innefattar minskade utsläpp till följd av kraftfull klimatpolitik och RCP8.5 innebär fortsatt accelererande utsläpp. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd vad avser framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan