Till innehåll på sidan

Inspiredirektivet – en europeisk infrastruktur för geodata

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe och är ett EU-direktiv med bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom EU.

Syftet är att ge tillgång till offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på Internet. Detta möjliggör för myndigheter att på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra både inom det egna landet och med grannländerna.

Inspiretjänster gör geodatan tillgänglig

Direktivet innehåller bestämmelser för hur vi kan få tillgång, byta och använda offentliga geodata och definierar följande tjänster:

  • Söktjänster för att se vilka data som finns tillgängliga inom Sverige och övriga EU-länder
  • Visningstjänster för att titta på ett kartskikt och få information om de objekt som ingår
  • Nedladdningstjänster för att hämta och ladda ned kartskikt som shape-filer för att jobba vidare med

Inspiretjänsterna är fria att användas av alla t.ex. myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner inom EU och tillhandahålls kostnadsfritt.

Senast granskad: 4 juli 2019

Till toppen av sidan