Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering - visningstjänst

Kartering innehåller kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden.

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS
  • Beslutsstöd

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Översiktlig stabilitetskartering

Kartläggningar av markstabilitet i bebyggda områden

Länk till visningstjänst om Översiktlig stabilitetskartering:

https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Stabilitetskartering/MapServer/exts/InspireView/service

MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser. Syftet är att identifiera bebyggda områden som översiktligt inte kan klassas som stabila. Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden.

Senast granskad: 17 januari 2020

Till toppen av sidan