Till innehåll på sidan

Besluta om eldningsförbud

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Som ett stöd för vad lagen avser finns en vägledning om eldningsförbud som riktar sig mot kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Här finns också ett informationspaket för att underlätta kommunikationen kring ett eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbud

Vägledningen är svar på ett behov av att skapa tydlighet kring vad lagen avser med eldningsförbud. Den går in på vad ett förbud ska omfatta, vilken geografisk plats förbudet gäller för och vilka aktiviteter som kan bli undantagna. Målet med vägledningens förslag är att det ska bli enklare att bedöma behovet av, besluta om och kommunicera ett eldningsförbud.

Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Organisationer inom skogs-, turist- och friluftsnäringen är andra som kan dra nytta av den. Då handlar det om att både förstå hur eldningsförbud kan påverka den egna verksamheten och att nå människor som arbetar eller turistar i skog och mark med information.

MSB:s vägledning om eldningsförbud

Informationspaket 

Som ett komplement till Vägledning om eldningsförbud finns ett informationspaket framtaget som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om vad ett eldningsförbud är, vilka följder det får och hur individen följer det.

Informationspaket för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer

Var hittar jag information om eldningsförbud?

Du som privatperson hittar information om eldningsförbud på din kommun, länsstyrelse eller räddningstjänsts webbplats. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar samt i lokalpressen. Många turistbyråer och campingplatser brukar också informera om aktuella eldningsförbud.

Länsstyrelserna har en karttjänst för var eldningsförbud råder i Sverige.  Kartan presenteras på krisinformation.se

Karta med eldningsförbud på krisinformation.se Om eldningsförbud 

Senast granskad: 12 april 2022

Till toppen av sidan