Till innehåll på sidan

Förberedande steg för GIS inför krishantering

Förberedande steg för GIS inför krishantering

Detaljer

Förberedande steg för GIS inför krishantering
Publikationsnummer
MSB1906
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
De senaste årens händelser i form av exempelvis hanteringen av covid-19, skogsbränderna 2014 och 2018 och flyktinghändelsen 2015 har visat på ett underutnyttjande av geografiska informationssystem (GIS) och dess styrkor. Syftet med MSB:s projekt Integrera GIS är att öka användandet och visa på styrkorna med att integrera GIS i analys- och lägesbildsarbetet vid större händelser. Målet är att GIS blir en naturlig del i arbetet med att hantera en händelse. Det här dokumentet beskriver förberedande åtgärder för GIS-funktionen att vidta för att snabbare och enklare kunna bidra i det operativa krishanteringsarbetet. Dokumentet ingår i Vägledningen MSB1869 "GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag".
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 februari 2022

Till toppen av sidan