Till innehåll på sidan

Insamling av information kring skyddade utrymmen

Kommuner, regioner, Statens fastighetsverk och Trafikverket har samlat och skickat in information kring möjliga skyddade utrymmen. MSB skickade in redovisningen på detta regeringsuppdrag till Försvarsdepartementet den 2 maj 2023.

Arbetet är en del i att öka civilbefolkningens skydd under höjd beredskap och det civila försvarets utveckling. Utförliga anvisningar skickades ut till berörda aktörer.

Arbetet har bland annat resulterat i en bedömning av hur resultatet kan användas i kommande arbeten.

Så här rapporterades uppgifterna

Informationen skickades in via e-tjänst. 

MSB:s e-tjänst

Varför skulle information om möjliga skyddade utrymmen sammanställas?

Genom att flera aktörer genomför en informationsinsamling utifrån enkla kriterier skapas en förteckning över utrymmen som snabbt kan öka civilbefolkningens skydd vid ett väpnat angrepp – detta som komplement till skyddsrum och utrymning.

I ett eventuellt fortsatt arbete (vilket förutsätter politiska beslut), kan detta fungera som utgångspunkt för att utifrån mer grundliga undersökningar fastställa faktiska skyddade utrymmen.

Vanliga frågor och svar hittar du här

Intervju med riskingenjör Johan Ahlström på Västerås stad

I filmen berättar Johan om hur han ser på regeringsuppdraget i stort och hur Västerås tänkt ta sig an arbetet.

Senast granskad: 28 april 2023

Till toppen av sidan