Till innehåll på sidan

Insamling av information kring skyddade utrymmen

Kommuner, regioner, Statens fastighetsverk och Trafikverket ska under ett par månader samla och skicka in information kring möjliga skyddade utrymmen. MSB behöver informationen senast 31 mars 2023.

Arbetet är en del i att öka civilbefolkningens skydd under höjd beredskap och det civila försvarets utveckling. Utförliga anvisningar har skickats ut till berörda aktörer.

Det regeringsuppdrag som MSB fått ska bland annat resultera i en bedömning av hur resultatet bör användas i kommande arbeten.

Så här rapporterar du

Informationen skickas in via e-tjänst, senast den 31 mars 2023. Detta sker genom att i e-tjänsten skicka in ifylld Excelfil som finns bifogad i det utskick som gått ut, men är även tillgänglig via e-tjänsten. Du loggar in med svensk e-legitimation.

MSB:s e-tjänst

Varför ska information om möjliga skyddade utrymmen sammanställas?

Genom att flera aktörer genomför en informationsinsamling utifrån enkla kriterier skapas en förteckning över utrymmen som snabbt kan öka civilbefolkningens skydd vid ett väpnat angrepp – detta som komplement till skyddsrum och utrymning.

I ett eventuellt fortsatt arbete (vilket förutsätter politiska beslut), kan detta fungera som utgångspunkt för att utifrån mer grundliga undersökningar fastställa faktiska skyddade utrymmen.

Vanliga frågor och svar hittar du här

Senast granskad: 19 januari 2023

Till toppen av sidan