Till innehåll på sidan

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015

Detaljer

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015
Publikationsnummer
MSB930
ISBN-nummer
978-91-7383-610-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
136 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport presenteras en sammanställning och syntes av de 14 scenarioanalyser som genomförts som en del av den nationella risk- och förmågebedömningen från 2012 fram till 2015. Rapporten utgör därmed svar på uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev för 2015. I rapporten redovisas en övergripande sammanställning av olika typer av risker som Sverige står inför och som kan leda till allvarliga konsekvenser för de svenska skyddsvärdena; Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, Ekonomi och miljö, Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt Nationell suveränitet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan