Till innehåll på sidan

Övningsledning

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla kunskap om att leda planering och deltagande i samverkansövningar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom såväl privat som offentlig sektor, frivillig-organisationer, trossamfund, ideella organisationer och övriga aktörer inom civil beredskap som har eller kan komma att få uppgiften att leda planering av eller representera deltagande aktör i planering av samverkansövningar.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Övningsgrunder eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om övning som verktyg.

Kostnad

Kursavgiften är 3700 SEK exklusive moms.

Kursen genomförs som pilotkurs under 2023 och kursavgiften inkluderar mat och boende.

Resan bokas och bekostas av deltagaren.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste aktörer inom det svenska civila beredskapssystemet på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna  motstå och hantera samhällsstörningar både i fredstid och i krig. Ett viktigt verktyg för att en aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer.

Kursen har fokus på rollen att leda planering av eller delta i planering av samverkansövningar inom civil beredskap utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv.  Kursen ingår i utbildningsområdet Övning och övningsutvärdering och erbjuder deltagaren en  möjlighet att fördjupa sina kunskaper i att leda planering och deltagande i samverkansövningar. Inom utbildningsområdet ingår också de grundläggande kurserna Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet och Övningsgrunder samt kurserna Övningsutvärdering och Övningsformat på fortsättningsnivå.

Kursen är utvecklad av och genomförs av MSB.

Om kursen

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • MSB:s övningsplaneringsprocess
  • att leda processen
  • att delta i processen
 • Roller, ansvar och mandat
  • rollen som övningsledare (ÖL)
  • rollen som lokal övningsledare (LÖL)
 • Genomförande av övning
  • olika metoder och format
 • Utvärdering av övning
  • roller och begrepp
  • erfarenhetshantering: övningsutvärderingsresultat och verksamhetsutveckling
 • Råd och tips

Kursplan för Övningsledning

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsförlagd under två sammanhängande dagar. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är aktiv under kursens samtliga delar.

Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagare bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 14 augusti 2023
Ort: Rosersberg
Antal platser: 20
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 17 april 2023

Till toppen av sidan