Till innehåll på sidan

Viktiga lärdomar från elavbrotten i Ukraina : skyddet av industriella informations- och styrsystem (ICS) måste stärkas

Viktiga lärdomar från elavbrotten i Ukraina : skyddet av industriella informations- och styrsystem (ICS) måste stärkas

Detaljer

Viktiga lärdomar från elavbrotten i Ukraina : skyddet av industriella informations- och styrsystem (ICS) måste stärkas
Publikationsnummer
MSB1091–mars2017
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Den 23 december 2015 meddelade ett antal ukrainska elbolag via sina webbtjänster att ett större elavbrott inträffat. De indikerade samtidigt att andra störningar förekom, såsom problem att nå kundtjänstfunktioner via telefon. Senare samma dag gick ett av de drabbade elbolagen ut med att det handlade om ett IT-angrepp som innebar att understationer kopplades bort, vilket i sin tur ledde till att kunder förlorade sin strömtillförsel. I december 2016 rapporterades om ytterligare angrepp mot elbolag i huvudstaden Kiev. Vilka lärdomar kan vi dra och vilka åtgärder borde vidtas för att upptäcka och förhindra liknande händelser i Sverige?

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan