Till innehåll på sidan

Stabsmetodik

Stab är att ett strukturerat arbetssätt som kan användas för att hantera konsekvenserna av något som hänt, men det kan också handla om att hantera uppkomna risker för att undvika att något ska hända.

Den tydliga strukturen  ökar möjligheten att samla in information, bearbeta och analysera informationen, ge förslag på handlingsalternativ samt planera, genomföra och följa upp fattade beslut. Stabsarbetet blir därmed ett viktigt stöd för organisationens ledning och dess beslutsfattare.

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan