Till innehåll på sidan

Statsbidrag naturolyckor

Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har staten för budgetår 2020 anvisat 75 miljoner kronor för förebyggande åtgärder.

Information om statsbidragDu kan ansöka om bidrag för åtgärder som planeras eller som redan har utförts. I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Tänk på att det tar tid att genomföra sådana utredningar och beräkningar. Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser förebyggande åtgärder mot översvämning eller mot skred och ras. Sista ansökningsdatum är den 1 augusti varje år. 

Ansökan om statsbidragAnsökan om statsbidrag - bilaga

Senast granskad: 17 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan