Till innehåll på sidan

Brandsläckare i hemmet

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Har du en stor bostad eller bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Släckare ska vara lättillgängliga, gärna nära din utgång. Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

  • Tryckmätaren ska stå på grönt
  • Slangen ska vara hel
  • Plomberingen ska sitta kvar
  • Läs bruksanvisningen

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så här använder du en handbrandsläckare

  1. Dra ur säkringen, rakt ut.
  2. Lossa slangen.
  3. Rikta munstycket mot  lågornas bas.
  4. Närma dig branden och huka dig om det behövs.
  5. Tryck in handtaget.
  6. Rör dig om möjligt runt branden så att du kommer åt ordentligt.

En majoritet av alla handbrandsläckare aktiveras på det här sättet. Läs på etiketten på din brandsläckare för att se hur just den aktiveras.

 

Senast granskad: 17 april 2024

Till toppen av sidan