Till innehåll på sidan

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen

Detaljer

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen
Publikationsnummer
MSB1181
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
6 s.
Pris
0 kronor
FOI har på uppdrag av MSB tagit fram ett utbildningsmaterial om EM-hot samt en vägledning med metodstöd för genomförande av RSA EM-hot.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan