Till innehåll på sidan

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Detaljer

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden
Publikationsnummer
MSB1171
ISBN-nummer
978-91-7383-799-6
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
70 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbete kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan