Till innehåll på sidan

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Detaljer

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden
Publikationsnummer
MSB1171
ISBN-nummer
978-91-7383-799-6
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
70 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbete kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan