Till innehåll på sidan

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid : ett exempel från Jönköpings län

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid : ett exempel från Jönköpings län

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0088
ISBN-nummer
978-91-7383-044-7
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
56 s.
Pris
0 kronor


Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem,
eftersom det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och
den näst vanligaste bland kvinnor i motsvarande ålder. I Sverige dör cirka
1500 personer varje år genom suicid. Ofta brukar man räkna med att det går
10 suicidförsök på varje fullbordat suicid.
Föreliggande rapport är ett resultat av att Statens
Räddningsverk har givit räddningstjänsten i Jönköpings kommun i uppdrag att
beskriva det samarbete som finns mellan räddningstjänsten, SOS Alarm,
sjukvården och polismyndigheten när någon hotar att ta sitt liv

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan